“Смирение не означава отричане на силните страни. Смирение е, когато си честен за своите слабости,”

Историята за кораба Титаник и за айсберга беше актуална “едно време”. Заради филма и музиката. От младежите години съм запозната с думата айсберг (дори и само на “теория”). Все пак, от такова поколение съм.

Лично за себе си ще кажа, че когато диагнозата влезе в живота ми, наистина беше като много голям, огромен, леденостуден айсберг. Чак самата аз не смятах, че мога да търпя дълго подобен “студ”…

Скромност и “покорност” са част от нужните качества, най-важното за мен беше и все още е “нужното време”. Затруднено беше приемането на айсберг в живота ми, даже вече е камък (нелечимата диагноза е вечен камък). Благодаря на съзнанието, че не се притеснява да разкрива възможности, благодаря за подкрепата на всички!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s