“Времето не е континуум. Не си представяй времето като нещо отляво надясно, като така наречената линия на времето от раждането до смъртта на всеки човек. Времето има нагоре и надолу! Мисли за него като за ос, която представя Вечния Сегашен Момент.”

Не съм сигурна, че разбирах този цитат, тогава, когато съм го прочела и подчертала (дори и снимка съм му направила 🙂 не съм снимала автора и заглавието, вероятно заради склерозата не съм сигурна кои са)

Сърдечния ритъм в кардиограмата е също така – нагоре надолу. Така се случва и с човешкия живот, възходи и падения се разминават без прекъсване. И с тази разлика, че ритъмът на сърцето е една идея по-важен от ритъма на човешкия живот.

Линията на времето, линията на всеки човешки живот започва с първите седем години. Аз изживях и втори “първи 7 години” с диагнозата 🙂 Научих много, продължавам да уча и да оценявам Вечния Сегашен Момент. Това е важното и нужното за мен в този един момент. И това ще мине, моментът се движи и подскача ту нагоре, ту надолу.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s