“Когато животът е труден и всичко върви на зле, винаги помни, че даже една костенурка може да “финишира” въпросното състезание стига никога да не се отказва.” 🙂

Острото чувство за хумор “настоява” да говоря и да коментирам илюстрацията. В младежките си години нямам спомен да съм била мудна, по-скоро бях много припряна! И до днес, останало е нещичко от въпросната припряност.. Ще го нарека осъзната припряност. 🙂 (Само съм си мислила, че бягам бързо при попълване на нормативите в училище. Истината е, че не съм се различавала от костенурката на илюстрацията. 🙂 )

Харесвам уроците, които дава природата. И именно костенурките са добър пример. Лично при мен беше нужно влошаване на здравословното състояние, за да се запозная и приема осъзнатата припряност. Благодаря на природата, “бълва” от уроци, които учиш, когато им дойде времето. 🙂 Затова от време на време, се сещам за костенурките

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s