“Положете дължимата си грижа, но не позволявайте на анализа да попречи на действията ви.”

Връщам се назад във времето и се сещам за “всякакви” анализи – в училище бяха анализи на литературни произведения, в университета, сякаш, за някакви статистически анализи ставаше дума. Още повече, когато търсиш работа и в това време си студент, интересно е колко и какви анализи “минават” през ума ти. Благодаря за опита, полезно е.

За още “по-интересно” намирам времето след поставянето на диагнозата. Истина е, че не може да ми е скучно. Уча се, отново, да правя елементарното, но са нужни такива модификации и изменения, че да стане още по-просто. (За човек, който преди смяташ, простостотата за нещо обидно, сега е нещо, което се “търси”).

Благодаря също на “коренчето стоицизъм“, откъдето и да е дошло в мен. Сигурно затова и идеята да имам книга някой ден (така съм се шегувала и не съм го приемала за сериозно занимание)… В същото време, стоицизмът не позволява да бъда “опитно зайче” и да опитвам експериментални лекарства. Благодаря. Доволна съм, че възможностите “растат” прогресивно с впечатляващ темп.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s