.”Съкратете ангажиментите, за да се съсредоточите върху това, което наистина има значение.”

“Чистите” намерения улесняват съществуването и живота. Точно като цветята на прозореца на стаята. Лично аз, признавам, че НЕ разбирам кое листо трябва да се изреже, за да порасне растението. Обаче, така е правилно наистина. … Същото е със собствената коса. Благодаря ѝ.

Думите в началото казват “съкратете ангажиментите, за да се съсредоточите върху това, което има смисъл”. Повтарям ги, за да “намеря” подходящо място за тях в живота ми… Истината е, че от едно време съм смятала за срамно съкращаването на който и да е от ангажиментите. Пример – “урокът по английски език днес ще бъде по-кратък“, така казва някой от преподавателите и по-голямата част от съучениците се “успокояваха”, някои се радваха, дори… От по-малката част съученици бях, които не се чувстваха “спокойно” в такава ситуация. Спомням си, че понякога съм се разочаровала от такова съкращаване”..

Сега се радвам, че първо, пораснах и второ – уча се осънато да съкращавам ангажиментите си. Много по-малко на брой, сякаш, изглеждат ангажиментите в настоящото положение в инвалидна количка. Веднага се сещам за първата ми книга. Дългогодишно чисто “намерение“. И не подлежи на коментар колко пъти беше категорично отхвърляно от самата мен. … Диагнозата ме “лиши” от ангажиментитеp, за които уж съм се подготвяла. За да се фокусирам върху чистите намерения. Благодаря за подкрепата..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s