“Знанието има значение, когато се прилага.”

Не е лесно със сигурност, но аз съм доволна за “притежанието” на някои знания. Признавам, че, когато учих в училище по БЕЛ за матурата след 12ти клас, чувах, че метафората има важно значение. Не знам колко важно е било то за мен, предвид, че “възнамерявах” в дългосрочен план да се насоча към математическите науки. Бъдещето щеше да има нужда от тях, не от метафори. Например, за да се пътува до друга планета, повече сигурност и надеждност има в математиката, отколкото в метафорите…

.. Години по-късно, лично аз не съм “пътешествала” до някоя друга планета, а и досега математиката, все още, ми харесва. Интересно е какво, доста “любезно”и настоятелно, успя да ме накара да използвам знанията, които привидно бях приела за незначителни. … Сега, предвид здравословното ми състояние и диагнозата, припомних си ученото едно време в училище.

Харесва ми, че не се притеснявам от метафорите. Помагат ми. Истината е, че не всеки успява да разбере какво искам да кажа, а не е и нужно. И все пак, мълчала съм достатъчно дълго, даже и сега често предпочитам да се “наслаждавам” на мълчанието. 🙂 (Мълчанието също може да има значение, когато се прилага..)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s