“Не може да свържеш точките без да има пространство между тях. Създавай пространство, за да създадеш перспектива.”

Възрастта е определяща в случая. Когато съм била в училище, “трупала” съм някакви знания. А съучениците обичаха да питат: “Кога ще ми трябва това?”, по отношение на някой урок. Сещам се, че редовно се задаваше такъв въпрос относно синус и косинус в часовете по математика… 🙂

След училище и университета, в живота ми влезе диагноза. Със сигурност ѝ е нужно време, в което аз просто “трупах”. Трупах смелост за живот. Дори да звучи драматично, няма да се извинявам (добре, приемам забележки 🙂 ) Благодаря на всички преподаватели във всички учебни заведения, полезен се оказва опитът с “трупането”.

Възрастта и юбилеят ми изиграха ролята на спусъка за първата моя книга. Благодаря. И на “нужното време” трябва да благодаря, че ме научи на пространство.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s